eSTER_x40

eSTER_x40
Belaidis, dviejų krypčių kambario termostatas.

  • Full Duplex ISM radijo ryšys.
  • Pranešimai: pavojaus signalai, kuro lygis, degiklio valymas ir reguliatoriaus darbo režimų palaikymas.
  • Energijos taupymas.
  • Patogesnis reguliatoriaus valdymas.
  • Iš anksto nustatytos kambario temperatūros palaikymas.
  • Įjungia ir išjungia katilą bei užtikrina laikrodžio sinchronizavimą su reguliatoriumi.